Tele2 pašapkalpošanās portālu, lietotņu un mājaslapas lietošanas noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1.1. Tele2 - SIA “Tele2”, reģistrācijas numurs LV40003272854, PVN maksātāja numurs LV40003272854, juridiskā adrese Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, Latvija. Tālrunis +371 29560600, fakss +371 67060176, e-pasts: tele2@tele2.lv.
1.2. Mans Tele2 portāls – Tele2 pakalpojumu administrēšanas sistēma, kas Lietotājam nodrošina iespēju interneta vietnē  mans.tele2.lv un tās mobilajā lietotnē:
1.2.1. saņemt informāciju par sava/-u numura/-u izmantotajiem pakalpojumiem, veiktajiem darījumiem, norēķiniem;
1.2.2. apmaksāt rēķinus;
1.2.3. veikt izmaiņas esošajos un pieslēgt jaunus pakalpojumus;
1.2.4. uzzināt par Tele2 un Tele2 sadarbības partneru sniegtajiem piedāvājumiem;
1.2.5. dot un atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu saņemšanai;
1.2.6. mainīt savu kontaktinformāciju (rēķina saņemšanas adresi un veidu, kontakttālruni);
1.2.7. mainīt savu līguma paroli.
1.3. Mana ZZ portāls – Tele2 pakalpojumu administrēšanas sistēma, kas Lietotājam nodrošina iespēju interneta vietnē  mana.zeltazivtna.lv un tās mobilajā lietotnē:
1.3.1. saņemt informāciju par sava numura izmantotajiem pakalpojumiem;
1.3.2. veikt izmaiņas esošajos un pieslēgt jaunus pakalpojumus;
1.3.3. veikt numura bilances papildināšanu.
1.4. Lietotājs – persona, kura apmeklē vai lieto Mans Tele2 vai Mana ZZ portālu, Tele2 mājaslapu vai lietotnes.
1.5. Lietotnes – Tele2 lietotnes, kas pieejamas iOS un Android operētājsistēmās un ir paredzētas Tele2 pakalpojumu administrēšanai. Lietotnēs nav pieejamas visas iespējas, kas lietotājam ir pieejamas Mans Tele2 portālā. Lietotnes bez maksas var lejupielādēt Google Play un/vai App Store.
1.6. Tele2 mājaslapa – Tele2 mājaslapa ir www.tele2.lv, kur Lietotājs var:
1.6.1. Iegādāties preces un pakalpojumus;
1.6.2. Noskaidrot aktuālo informāciju par atlaidēm, akcijām, īpašiem piedāvājumiem, jaunumus un detalizētu informāciju par Tele2 pakalpojumiem. Mājaslapā tiek iekļauta arī informācija par izmaiņām līguma noteikumos un pakalpojumos. 
1.7. Zelta Zivtiņas mājaslapa – Zelta Zivtiņas mājaslapa ir www.zeltazivtina.lv, kur Lietotājs var:
1.7.1. Iegādāties preces un pakalpojumus;
1.7.2. Noskaidrot aktuālo informāciju par atlaidēm, akcijām, īpašiem piedāvājumiem, jaunumus un detalizētu informāciju par Zelta Zivtiņas (priekšapmaksā un pēcapmaksā) pakalpojumiem. Mājaslapā tiek iekļauta arī informācija par izmaiņām līguma noteikumos un pakalpojumos.
1.8. Pāradresācijas lapa – vietnes internetā https://dati.tele2.lv (Tele2 pieslēguma klientiem) un https://dati.zeltazivtina.lv (Zelta Zivtiņas priekšapmaksas klientiem), kuru atverot no sava numura mobilā tīkla var apskatīt pieslēguma numuram pieejamo interneta apjomu un veikt Lietotājam atļautās darbības, piemēram, nopirkt papildu datu paku, mainīt tarifu plānu.
1.9. Mans Tele2 konts – Mans Tele2 izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam Tele2 klienta numuram. 
1.10. Mana ZZ konts – Mana ZZ izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam Zelta Zivtiņas numuram. 
1.11. Mans Tele2 galvenais lietotājs – Mans Tele2 konta pārvaldnieks, kam ir piekļuve visām Mans Tele2 portāla sadaļām un informācijai par citiem kontā esošajiem numuriem. 
1.12. Mans Tele2 lietotājs – Mans Tele2 konta lietotājs ar ierobežotu piekļuvi atsevišķām Mans Tele2 portāla sadaļām. 
1.13. Reģistrācijas kods – viens no Tele2 piešķirtajiem Lietotāja identifikācijas līdzekļiem, kas nodrošina piekļuvi Mans Tele2 kontam, pieslēdzoties tam pirmo reizi. Reģistrācijas kods 4 burtu un/vai ciparu kombinācija, kas tiek nosūtīta uz Tele2 numuru un ir derīga 15 minūtes.
1.14. Lietotāja parole – Lietotāja izvēlēta burtu un/vai ciparu kombinācija, kas nodrošina Lietotāja piekļuvi Mans Tele2 portālam. Lietotāja parole ir Abonenta identifikācijas līdzeklis.
1.15. Sīkdatnes (angl. “Cookies”) – mazs teksta fails (datne), kas tiek saglabāts Lietotāja ierīcē. Sīkdatnes tiek lietotas, lai fiksētu informāciju par to, kā attiecīgās vietnes Lietotājs izmantojis lapu, piemēram, kad pēdējo reizi to apmeklēja un kāda veida informāciju tajā meklēja. Sīkdatni spēj nolasīt tikai konkrētā tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Sīkdatne neidentificē konkrētu ierīces lietotāju. Tā var vienīgi iegūt informāciju par mājaslapas lietošanas paradumiem. 
 
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka Tele2 pašapkalpošanās portālu, lietotņu, mājaslapu un pārējo Tele2 piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumus un iespējas, ko šīs vietnes sniedz Lietotājam. 
2.2. Tele2 interneta vietnes un lietotnes ir Tele2 īpašums. Visa Tele2 interneta vietnēs un lietotnēs esošā informācija (tai skaitā, dizains, teksti un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir Tele2 īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Tele2 norādījumiem. Bez Tele2 atļaujas aizliegts izmantot Tele2 interneta vietnēs publicēto informāciju citās interneta vietnēs vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz publicēto informāciju un tās saturu pieder Tele2. Ja vēlaties izmantot publicēto informāciju, lūdzam, sazināties ar Tele2 pa e-pastu info@tele2.lv.
2.3. Lietotājam ir atbildīgs, lai trešo pušu rīcībā nenonāk viņam piešķirtie vai viņa izveidotie Abonenta identifikācijas līdzekļi, kas izveidoti nolūkā nodrošināties pret Portāla nesankcionētu lietošanu.
2.4. Personai, kura izmanto Lietotāja paroli, ir uzskatāma par Abonentu ar tam tiesībām un pienākumiem. Abonentam ir saistošas visas darbības, kas veiktas ar Abonenta identifikācijas līdzekļiem, un no tām izrietošās sekas un saistības.
2.5. Lietotājs apliecina, ka jebkurš Lietotāja Portālā apstiprināts vai iesniegts rīkojums, iesniegums vai cits elektroniski sagatavots dokuments, ir patiess un saistošs Abonentam, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu papīra formā noformētam un parakstītam rīkojumam, iesniegumam vai citam dokumentam, kas iesniegts Tele2.
2.6. Lietotājam pieejamais Portāla informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā pieslēguma numura piekļuves tiesības.
2.7. Abonents katram no saviem pieslēguma numuriem var piešķirt galvenā vai numura lietotāja tiesības:
2.7.1. Galvenais lietotājs – autorizējoties ar numuru ir pieejama pilna informācija par visiem Abonenta pieslēgumiem;
2.7.2. Numura lietotājs – autorizējoties ar numuru ir pieejama ierobežota pieeja pašapkalpošanās portālā iekļautajai informācijai, un ierobežotas iespējas veikt izmaiņas Abonenta pieslēguma numuru pakalpojumos. 
2.8. Portāls ir pieejams 24 stundas diennaktī, izņemot gadījumus:
2.8.1. kad to liedz no Tele2 neatkarīgi apstākļi;
2.8.2. kad tiek veikti sistēmas profilakses vai uzlabošanas darbi.
2.9. Tele2 ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt Portālā pieejamo pakalpojumu klāstu un to sniegšanas kārtību un mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot vietnē www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv.
2.10. Tele2 var ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Portālam, ja Lietotājs pārkāpj lietošanas noteikumus, vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.
2.11. Fizisko personu datu apstrādi Tele2 veic saskaņā ar Vispārējās Datu Aizsardzības regulas prasībām. Datu apstrādes noteikumi ir iekļauti Tele2 Privātuma politikā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Tele2 Privātuma politika ir publicēta vietnē www.tele2.lv. Personas datu apstrādes pārzinis ir Tele2.
2.12. Atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, lietojot Portālu, nav izmantojamas distances līguma atteikuma tiesības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, ja ir sākta to faktiskā izmantošana.
 
3. INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM
Tele2 izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapu funkcionalitāti un uzlabotu mājaslapas lietotāja ērtības, t.sk. pielāgotu to apmeklētāja lietošanas paradumiem. Piemēram, valodas izvēlei, iepriekš apskatītajam saturam), iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.), kā arī, lai pārliecinātos, ka Tele2 tīmekļa vietnes ir noformētas un izveidotas tā, lai apmeklētājs saņemtu pēc iespējas labākus un ērtākus pakalpojumus. Detalizēta informācija par sīkdatnēm ir pieejama Sīkdatņu noteikumos, kas pieejami Tele2 mājaslapā. 
 
4. PIEKĻUVES PARAMETRI UN LIETOTĀJA IDENTIFIKĀCIJA
4.1. Lai uzsāktu izmantot Portālu, nepieciešams saņemt Tele2 piešķirto Reģistrēšanās kodu. Lai to saņemtu:
4.1.1. Privātpersona, zīmola Tele2 Lietotājs Mans Tele2 ievada savu pieslēguma numuru un uzklikšķina uz pogas “Reģistrēties”.
4.1.2. Privātpersona, zīmola Zelta Zivtiņa pēcapmaksa Lietotājs Mans Tele2 ievada savu pieslēguma numuru un uzklikšķina uz pogas “Reģistrēties”.
4.1.3. Privātpersona, zīmola Zelta Zivtiņa priekšapmaksa Lietotājs Mana ZZ ievada savu priekšapmaksas numuru, uzklikšķina uz pogas “Ienākt” un ievada reģistrācijai nepieciešamo papildu informāciju, sekojot norādēm. 
4.1.4. Juridiskā persona (tostarp arī tās pārstāvis), zīmola Tele2 lietotājs Mans Tele2 ievada savu pieslēguma numuru un uzklikšķina uz pogas “Reģistrēties”.
4.1.5. Pēc tam uz norādīto Tele2 numuru tiks nosūtīts Reģistrācijas kods, kas sastāv no 4 cipariem. Lietotājam 15 minūšu laikā jāievada saņemtais kods attiecīgajā laukā, kā arī jāizvēlas un jāievada Lietotāja parole.
4.1.6. Lai reģistrētos un izveidotu Mans Tele2 kontu ar Tele2 pieslēgumu Internets datoram, nepieciešams ievadīt šī pieslēguma numuru, PUK1 kodu, kas norādīts uz SIM kartes plastikāta ietvara, kā arī jāizvēlas Lietotāja parole.
4.2. Lietotājs var piekļūt savam Mans Tele2 kontam bez reģistrācijas. Visiem Tele2 numuriem ir pieejama automātiskā pieslēgšanās Mans Tele2 kontam. Tas nozīmē, ka, atverot saiti https://mans.tele2.lv no sava numura mobilā tīkla 4G tīklā, papildu autorizācija nav nepieciešama. Atsevišķas portāla sadaļas un funkcijas bez autorizācijas nav pieejamas. Par autorizācijas nepieciešamību atsevišķām Portāla funkcionalitātēm  tiek parādīts informatīvs paziņojums.
 
5. LIETOTĀJA SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Lietotājs apņemas:
5.1.1. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām informāciju par Abonenta identifikācijas līdzekļiem un novērst trešo personu iespēju tos uzzināt. Kā arī pēc Tele2 pieprasījuma nomainīt Abonenta identifikācijas līdzekļus;
5.1.2. sniegt savlaicīgu un precīzu šo noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;
5.1.3. neizmantot trešo personu Abonenta identifikācijas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad šīs personas ir pilnvarojušas Lietotāju izmantot šos datus.
5.1.4. ja Abonenta identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstiski vai pa tālruni informē Tele2, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai saviem spēkiem nomainītu Abonenta identifikācijas līdzekļus un novērstu nesankcionētu Portāla lietošanu.
5.1.5. nodrošināt savas ierīces atbilstību pašapkalpošanās portāla saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam ar pašapkalpošanās portālu, jāatbalsta sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu.
5.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Abonenta identifikācijas līdzekļus.
5.3. Lietotājs apliecina, ka jebkurš Lietotāja apstiprināts vai iesniegts rīkojums, kas iesniegts Mans Tele2 vai Mana ZZ portālā vai Tele2 un Zelta Zivtiņas mājaslapā, izmantojot Lietotājam izsniegtos piekļuves parametrus, ir patiess un saistošs Lietotājam, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu papīra formā noformētam un parakstītam Lietotāja rīkojumam vai iesniegumam, kas tiek iesniegts Tele2. Turklāt Lietotāja elektroniski sagatavotajiem dokumentiem, kas tiek iesniegti izmantojot Mans Tele2 vai Mana ZZ portālu, ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.
 
6. TELE2 SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
6.1. Tele2 apņemas:
6.1.1. nodrošināt Portāla pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem;
6.1.2. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju atbilstoši Tele2 Privātuma Politikai.
6.2. Tele2 nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi vai darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācijā vai noslogotībā, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja iekārtu neatbilstība Portāla lietošanas nosacījumiem.
6.3. Tele2 nav atbildīgs par sekām un zaudējumiem, kādi radušies, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Abonenta identifikācijas līdzekļus, izmantojusi Portālu.
6.4. Tele2 nav atbildīgs par zaudējumiem, kādi radušies Portāla uzlabošanas vai profilakses laikā.
6.5. Tele2 ir tiesības:
6.5.1. pakalpojuma www.tele2.lv vai mans.tele2.lv un mana.zeltazivtina.lv vai www.zeltazivtina.lv darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas, gadījumos, kad Lietotājs šīm vietnēm piekļūst, aktivizējot www.tele2.lv vai mans.tele2.lv un mana.zeltazivtina.lv vai www.zeltazivtina.lv saiti Tele2 sadarbības partneru interneta vietnēs.
6.5.2. uzkrāt, ierakstīt un apstrādāt Tele2 un Zelta Zivtiņa portālos un mājaslapās iegūto informāciju par personas datiem, kā arī citu informāciju, kas Portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Tele2, kā arī reģistrēt darbības, kas veiktas, izmantojot portālus vai mājaslapas. Ja nepieciešams, Tele2 var izmantot šos ierakstus izpildīto rīkojumu pamatošanai un pierādīšanai.
 
7. AUTORIZĀCIJAS VEIDI
7.1. Pēc pirmās reģistrācijas Portālā, Lietotājam turpmāk ir pieejami šādi autorizācijas veidi:
7.1.1. Ar Lietotāja paroli - lai autorizētos Portālā, Lietotājs ievada pieslēguma numuru un Lietotāja paroli.
7.1.2. Ar internetbankas starpniecību – lai autorizētos Portālā, Lietotājam no Portāla sākumlapas, izvēloties atbilstošās bankas ikonu, vispirms ir jāpieslēdzas Lietotāja internetbankai. Mans Tele2 kontam varēs piekļūt, ja Tele2 Abonenta personas dati sakrīt ar tiem, kas tiek saņemti no internetbankas (vārds, uzvārds, personas kods).
7.1.3. Ar sociālo tīklu Facebook.com, Draugiem.lv vai Google.com kontiem. Lai aktivizētu šo iespēju, Lietotājam vispirms  jāautorizējas Portālā ar Lietotāja paroli un jāpiesaista vēlamā sociālā tīkla konts Portāla sadaļā “Mani dati”. Pēc tam, kad tas izdarīts, Lietotājs varēs autorizēties Portālā izmantojot izvēlēto sociālā tīkla autorizācijas veidu.
7.2. Lietotājs var piekļūt savam Mans Tele2 kontam bez reģistrācijas. Visiem Tele2 numuriem ir pieejama automātiskā pieslēgšanās Mans Tele2 kontam. Tas nozīmē, ka, atverot saiti https://mans.tele2.lv no sava numura mobilā tīkla 4G tīklā, papildu autorizācija nav nepieciešama. Atsevišķas portāla sadaļas un funkcijas bez autorizācijas nav pieejamas. Par autorizācijas nepieciešamību atsevišķām Portāla funkcionalitātēm  tiek parādīts informatīvs paziņojums.
 
8. MANS TELE2/MANA ZZ PORTĀLA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA
8.1. Tele2 slēdz Lietotāja pieeju Mans Tele2 portālam, ja:
8.1.1. Abonenta un Tele2 savstarpēji noslēgtais Līgums ir izbeigts;
8.1.2. Tele2 ir pārtraukusi pakalpojumu sniegšanu Abonentam;
8.1.3. Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus.
8.2. Tele2 slēdz Lietotāja pieeju Mana ZZ portālam, ja:
8.2.1. Zelta Zivtiņas priekšapmaksas numurs ir slēgts;
8.2.2. Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus.
8.3. Pēc Mans Tele2 konta darbības pārtraukšanas Lietotāja konts tiek slēgts, Lietotāja dati no Mans Tele2 konta tiek dzēsti un Lietotājam informācija vairs nav pieejama, izņemot tos datus, kuru apstrādes mērķis izriet no citām Lietotāja saistībām vai arī datu glabāšanai ir cits tiesiska pamatojums.
 
9. NORĒĶINU KĀRTĪBA
9.1. Tele2 interneta vietņu, lietotņu un pašapkalpošanās portālu lietošana ir bez maksas.
9.2. Par Tele2 sniegtajiem maksas pakalpojumiem Portālā Lietotājs maksā atbilstoši konkrētajā brīdī noteiktajai un Tele2 un Zelta Zivtiņa mājaslapās norādītajām maksām. Maksu par pieslēgtajiem pakalpojumiem Tele2 iekļaus pieslēguma numura rēķinā vai atskaitīs no naudas atlikuma Zelta Zivtiņas priekšapmaksas kartes kontā. Ja pirkums tiek veikts Tele2 vai Zelta Zivtiņa mājaslapās, Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu caur internetbanku.
 
 
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Tele2 pašapkalpošanās portālā sagatavotie dokumenti tiek sagatavoti un glabāti Tele2 elektroniskā veidā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Tele2 pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi stājas spēkā ar pašapkalpošanās portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Tele2 vai Zelta Zivtiņas lietotājs.
10.3. Tele2 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto pašapkalpošanās portālu, izmantojot Lietotājam piešķirtos Piekļuves parametrus vai arī kas rodas pašapkalpošanās portāla uzlabošanas vai profilakses laikā.
 
Redakcija: 2019. gada 11. septembris.